เทคโนโลยีใหม่

แบตเตอร์รี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อจ่ายไฟฟ้า

ในปัจจุบันการใช้จ่ายด้านไฟฟ้านั้น มีการใช้งานอย่างยาวนานและต่อเนื่องไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากซึ่งต้องช่วยให้เมือง หมู่บ้านต่างๆนั้นได้รับแสงสว่าง รวมถึงการใช้งานด้านการทำอาหาร ดูโทรทัศน์ และการใช้งานด้านต่างๆเพื่อในผู้คนได้ใช้งาน เช่นเดียวกับ เมืองแฟร์แบงค์ ของรัฐอลาสกา ดินแดนแห่งความหนาวเย็นแห่งหนึ่งทางขั้วโลกเหนือ เมืองแฟร์แบงค์ มีอุณหภูมิในฤดูหนาวที่ติดลบถึง – 52องศาเซลเซียส ซึ่งความหนาวเย็นนั้นผู้คนในเมืองกังวลว่าท่อน้ำในเมืองนั้นจะกลายเป็นน้ำแข็งก่อน ท่อน้ำดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญในการจ่ายไฟฟ้าให้กับเมืองเพราะหากท่อน้ำใช้งานไม่ได้ จะทำให้ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง

การใช้งานไฟฟ้าถือเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชาวเมืองอย่างมากดังนั้น ผู้ให้บริการไฟฟ้าของเมืองอย่าง Golden Valley Electric Association ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจ่ายไฟฟ้าแก่เมือง พวกเขาสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับคนในเมืองได้ทั่วถึง ด้วยการใช้แบตเตอร์รี่ขนาดใหญ่เรียกว่า Battery Energy Storage Systems (BESS) ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 46 เมกาวัตต์ เป็นแบตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาว ชาวเมืองกว่า 90,000 ครัวเรือนได้ใช้งานไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งการจ่ายแบตเตอร์รี่ดังกล่าวนั้นเพียงพอต่อบ้านทุกหลังในเมือง สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 27 เมกาวัตต์ในเวลาเพียง 15 นาที

นอกจากนี้เจ้าตัว  Battery Energy Storage Systems (BESS) ถือว่าเป็นระบบการทำงานของแบตเตอร์รี่ที่มีความเสถียรด้วยเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันการเกิดไฟฟ้าขัดข้องได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และในปี 2003 มีการทดสอบการจ่ายไฟฟ้าของแบตเตอร์รี่ BESS ซึ่งสามารถจ่ายไฟได้ที่ 46 เมกกาวัตต์ในเวลาเพียง 5 นาที ซึ่งการบันทึกของ กินเนส บุ๊ค บันทึกว่านี้คือแบตเตอร์รี่ที่จ่ายไฟฟ้าเร็วที่สุด และ ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย